دانشگاه شهید بهشتی

بازدید جاسم محمد صالح از بخش مرجع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

تاریخ انتشار: 1397/07/17 11:10 ق.ظ
 
نویسنده و تاریخ نگار عراقی آقای جاسم محمد صالح روز دوشنبه 16 مهرماه از بخش مرجع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی با همراهی کارشناسان مربوطه بازدید نمودند.ایشان همچنین طی ابراز خرسندی خویش از این بازدید 5 جلد از کتاب‌های تالیفی خود را در حوزه کودک و نوجوان به بخش تخصصی کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد اهداء نمودند

محمد جاسم.png

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 331
اخبار : بازدید جاسم محمد صالح از بخش مرجع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی