دانشگاه شهید بهشتی

گروه حکمت و کلام دانشکده الهیات و ادیان برگزار می کند

تاریخ انتشار: 1397/07/15 07:58 ق.ظ

نشست گروه فلسفه.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده الهیات و ادیان
تعداد مشاهده: 2,215
اخبار : گروه حکمت و کلام دانشکده الهیات و ادیان برگزار می کند
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی