دانشگاه شهید بهشتی

انتخابات چهاردهمین دوره انجمن آمار ایران

تاریخ انتشار: 1397/07/13 04:37 ب.ظ

​دکتر فرزانه صفوی منش در انتخابات چهاردهمین دوره انجمن آمار ایران به عنوان عضو هیئت رئیسه‌ انتخاب شد. لازم به ذکر است وی جوانترین عضو در بیست و هشت سال فعالیت این انجمن است.​​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 604
اخبار : انتخابات چهاردهمین دوره انجمن آمار ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی