دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری جلسه آشنایی با آیین نامه دکتری 97 و بانک اطلاعات مجلات

تاریخ انتشار: 1397/07/10 10:29 ق.ظ

N!21906679.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دانشجویان دکتری97-22 مهر-تالار علوم ریاضی-ساعت11:45-آیین نامه-بانک اطلاعاتی
منبع خبر دانشکده علوم ریاضی
تعداد مشاهده: 2,678
اخبار : برگزاری جلسه آشنایی با آیین نامه دکتری 97 و بانک اطلاعات مجلات
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی