دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی دو استاد زبان فارسی و ایران‌شناسی از دانشگاه چارلز پراگ جمهوری چک

تاریخ انتشار: 1397/06/26 11:04 ق.ظ

بسمه تعالی

 

خانم دکتر سوزانا کریهوا و دکتر بزدخوا دو استاد زبان فارسی و ایران‌شناسی از دانشگاه چارلز پراگ جمهوری چک، ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1397/07/08 در تالار ناصرخسرو دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی سخنرانی خواهند کرد.
شرکت در این جلسه برای عموم آزاد است. 
 ​
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سخنرانی دو استاد زبان فارسی و ایران‌شناسی از دانشگاه چارلز پراگ جمهوری چک
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 1,900
اخبار : سخنرانی دو استاد زبان فارسی و ایران‌شناسی از دانشگاه چارلز پراگ جمهوری چک
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی