دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه 6

تاریخ انتشار: 1397/06/25 10:43 ق.ظ
 
قابل توجه دانشجویان ذیل در اسرع وقت به سایت مرکز مطالعات سنجش ازدور و GIS مراجعه نمایند   و در روز حذف و اضافه نسبت به انتخاب صحیح کد دروس اقدام نمایید.
1.       آقای یوزپاشی
2.        آقای اشک ریز
3.      خانم رجبی زاده
4.        آقای سیفی
5.      آقای مرادی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز مطالعات سنجش از دور
تعداد مشاهده: 1,894
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی