دانشگاه شهید بهشتی

مراسم تجلیل از کارکنان

تاریخ انتشار: 1397/06/19 06:01 ب.ظ

سرکار خانم نیکو جنتی در مراسم تجلیل از کارکنان شایسته دانشگاه، به عنوان کارمند نمونه پژوهشکده علوم شناختی و مغز انتخاب شدند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 579
اخبار : مراسم تجلیل از کارکنان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی