دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه 5

تاریخ انتشار: 1397/06/18 01:13 ب.ظ
به کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 و95  می رساند در اسرع وقت درخواست سنوات خود را در سیستم گلستان ارسال نمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سنوات سنجش از دور،سنوات
منبع خبر مرکز مطالعات سنجش از دور
تعداد مشاهده: 1,789
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی