دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه آموزشی تله های ارتباطی همسران ویژه کارکنان دانشگاه توسط مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1397/06/14 07:42 ق.ظ

مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی کارگاه آموزشی با عنوان "تله های ارتباطی همسران ویژه کارکنان دانشگاه" با مدرسی سرکارخانم دکتر چراغی، عضو هئیت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار نمود. این کارگاه روز سه شنبه مورخ 97/6/13 در تالار مولوی با استقبال کارکنان دانشگاه مواجه شد. امید است همکاران مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی بتوانند با یاری ایزد یکتا توفیق خدمت هر چه بیشتر در جهت ارتقای بهداشت روانی جامعه دانشگاهی را داشته باشند. 446735604_149428.jpg


439632661_384661.jpg

445738131_285543.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مرکز مشاوره
تعداد مشاهده: 2,068
اخبار : کارگاه آموزشی تله های ارتباطی همسران ویژه کارکنان دانشگاه توسط مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی