دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری سخنرانی تحت عنوان: تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: 1397/06/13 07:12 ق.ظ
عنوان: تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران
 
سخنران: پرفسور هادی صالحی اصفهانی
استاد دانشگاه ایلینویز- کارشناس ارشد بانک جهانی (۱۹۹۴-۱۹۹۵)-
سردبیر مجله  Quarterly Review of Economics and Finance
 
زمان: سه شنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۱
مکان: سالن کنفرانس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 2,380
اخبار : برگزاری سخنرانی تحت عنوان: تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی