دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه کاربران سامانه اتوماسیون اداری و مالی

تاریخ انتشار: 1397/05/28 12:07 ب.ظ

به منظور انجام برخی از تغییرات نرم افزاری، سامانه اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه روز یکشنبه مورخ 97/5/28 از ساعت 17 به مدت دو ساعت قطع خواهد بود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مشاهده: 984
اخبار : قابل توجه کاربران سامانه اتوماسیون اداری و مالی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی