دانشگاه شهید بهشتی

عضویت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی در ایفلا

تاریخ انتشار: 1397/05/22 11:42 ق.ظ
 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی با شماره عضویت ۱۰۲۴ - IRبه عضویت فدراسیون بین المللی انجمن‌ها و موسسات کتابداری (ایفلا) درآمد.
 بر این اساس, این کتابخانه به صورت رایگان به پایگاه SAGE و ژورنالهای SAGE دسترسی خواهد داشت. همچنین امکان دریافت رایگان نسخه چاپی نشریه های ایفلا برای این کتابخانه فراهم است. شایان ذکراست زمان اختتام این عضویت پایان سال 2018 خواهد بود.
ifla 2018.PNG

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 1,076
اخبار : عضویت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی در ایفلا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی