دانشگاه شهید بهشتی

راه اندازی رشته مشترک میان دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه سوربن (پاریس 1)

تاریخ انتشار: 1397/04/09 03:22 ب.ظ
 
در حاشیه نشست روسای دانشگاه های دو کشور ایران و فرانسه که در روزهای 29 و 30 خرداد ماه 1397 با حضور دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر آموزش عالی فرانسه و با حضور رؤسای دانشگاه های برتر جمهوری اسلامی ایران از جمله دکتر سیدحسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی در پاریس برگزار گردید، دو تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه های سوربن (Sorbonne)  و تور (Tours) به امضای طرفین رسید. اگرچه این تفاهم نامه ها در زمینه همکاری های آکادمیک بین دو دانشگاه در همه حوزه ها است لیکن راه اندازی رشته مشترک کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل میان دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه سوربن شهر پاریس در آن از اولویت ویژه ای برخوردار است. راه اندازی این رشته با همکاری متقابل دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه های تور، نانت، پواتیه و با محوریت دانشگاه سوربون (پاریس 1) خواهد بود.
خبر فرانسه.jpg
 
پاریسسسسسسسسسس.jpg
پاریس.jpg
 
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 2,462
اخبار : راه اندازی رشته مشترک میان دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه سوربن (پاریس 1)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی