دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیۀ شماره 2 آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 1397 رشتة معماری (غایبین)

تاریخ انتشار: 1397/04/04 02:54 ب.ظ

" اطلاعیۀ شماره 2  مهم و فوری "

آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 1397

رشتة معماری (غایبین)  

بدینوسیله روز شنبه 9 تیرماه 1397  برای مصاحبه ثبت نام شدگان مصاحبۀ دکتری رشتۀ معماری که در زمان تعیین شدۀ قبلی مراجعه ننموده اند تعیین گردیده است. تاریخ فوق به هیچ وجه تغییر و یا تمدید نخواهد گردید.

مدارک مورد نیاز مصاحبۀ  آن دسته از داوطلبینی که در زمان مقرر قبلی جهت مصاحبه شرکت ننمودهاند به شرح زیر اعلام می گردد:

مدارک مورد نیاز :

1. مدارک لازم مطابق با " فرم شماره 1 مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال 1397 (مخصوص داوطلب)" تنظیم و ارائه شود. موارد ذكر شده در اين فرم با ارائه مدرك معتبر قابل ارزيابي مي¬باشد.

2. هر داوطلب باید پیشنهاد موضوع رساله (پروپوزال) خود را طبق فرم پیوست (فرم پیشنهاد موضوع رساله) ارائه نموده و حداکثر تا  روز تحویل مدارک (  97/4/9) تحویل دهد.

3. ارائه چاپ گواهی ثبت نام غیر حضوری آزمون .

4. ارائه رزومه فعالیت¬های داوطلب و چنانچه در پروژه¬ي اجرايي، مشاركت داشتهايد، در روز مصاحبه معرفي و  نقش خود را در آن مشخص نماييد.

5. ارائه نسخه چاپی پایان نامه کارشناسی ارشد

داوطلبان جهت شركت در آزمون و مصاحبه به موارد ذيل دقت و توجه نمايند:

 روز و ساعت تحویل مدارک و مصاحبه :  شنبه    97/4/9   از    8:30 صبح 

 

محل تحویل مدارک و مصاحبه : دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده معماری و شهرسازی _ بخش دکتری


فرم پیشنهاد موضوع رساله.docفرم پیشنهاد موضوع رساله.doc

فرم شماره 1 - مشخصات فردی سال 97.pdfفرم شماره 1 - مشخصات فردی سال 97.pdf

 
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 4,416
اخبار : اطلاعیۀ شماره 2 آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 1397 رشتة معماری (غایبین)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی