دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه شماره یک ( دکتری بدون آزمون سال 97 رشته معماری) استعداهای درخشان

تاریخ انتشار: 1397/03/13 01:58 ب.ظ


اطلاعیه شماره (1)

پذيرش دانشجو در دورة دكتري بدون آزمون سال 1397
رشتة معماری (استعدادهاي درخشان )

داوطلبان جهت شركت در آزمون به موارد ذيل دقت و توجه نمايند:
مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه به شرح زیر اعلام می¬گردد:
1.    تکمیل و ارائة (فرم پیشنهاد موضوع رساله) در مورد موضوع رساله (پروپوزال)
2.    ارائة نسخة چاپی پایان¬نامه كارشناسي ارشد.
3.    ارائة متن كامل مقالات چاپ شده در مجلات و در صورت داشتن كتاب، اصل كتاب.
4.    تكميل و ارائة تقاضاي پذيرش (كاربرگ شماره 4).
 روزتحویل کلیة مدارک فوق و نیز آزمون مصاحبه :دوشنبه97/3/21 از ساعت 9 صبح خواهد بود.
 محل تحویل و برگزاری مصاحبه : دانشگاه شهيد بهشتي - دانشکده معماری و شهرسازی _ بخش دکتری.

اسامی به شرح ذیل می باشد:
1-    علی محمد شیرازی
2-    ثنا یزدانی
3-    علیرضا سلطان زاده
4-    محیا بختاری منش
5-    نسترن آب رون

فرم پیشنهاد موضوع رساله.docفرم پیشنهاد موضوع رساله.doc

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 3,899
اخبار : اطلاعیه شماره یک ( دکتری بدون آزمون سال 97 رشته معماری) استعداهای درخشان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی