دانشگاه شهید بهشتی

اعلام پذیرش بورس تحصیل در فرانسه

تاریخ انتشار: 1397/03/06 11:38 ق.ظ
پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، گروه فناوری های هسته ای در پزشکی می باشد که در راستای پیشبرد اهداف این گروه و افزایش همکاری و تعامل با دیگر واحد های دانشگاه، قرارداد همکاری های علمی در زمینه علوم هسته ای در پزشکی با دانشگاه نانت فرانسه را فراهم کرده است. علاقمندان می توانند از طریق بورس تحصیلی در فرانسه اقدام نمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده فیزیک
تعداد مشاهده: 2,527
اخبار : اعلام پذیرش بورس تحصیل در فرانسه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی