دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب اصول و مبانی سیستم‌های تصویربرداری پزشکی

تاریخ انتشار: 1397/02/29 09:14 ق.ظ
 osol.gif
ترجمه: علیرضا کمالی اصل، زهرا سیاوش‌پور، 496 صفحه، قیمت 350000ریال
یکی از ضعف‌های معمول کتاب‌های تخصصی تصویربرداری پزشکی پرتوی پرداختن به موضوعات تئوری و فنی به‌صورت تخصصی است؛ به‌طوری که به تئوری حاکم بر آن سیستم تصویربرداری، روابط ریاضی و نیز مشکلات هر حوزه نگاهی عمقی دارد. اگرچه ممکن است چنین نگاهی برای برخی متخصصان کمک‌کننده باشد؛ درست به همین دلیل، مخاطبان اندکی دارد و مطالعة آن برای افراد عادی خسته‌کننده است. از سوی دیگر، با توجه به رشد چشمگیر فناوری در حوزه‌های گوناگون، شامل الکترونيک، رایانه، تصویربرداری، رادیولوژی و دیگر رشته‌های فنی وابسته به حوزه‌های تصویربرداری، امکان مطرح‌کردن همة موضوعات در یک کتاب امکان‌پذیر نیست. افزون بر این،  دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های گوناگون، مانند مهندسی پرتوپزشکی، فیزیک پزشکی، مهندسی پزشکی، مهندسی تصویربرداری و رایانه به دانش مناسب در نقطة تلاقی این علوم نیاز دارند. در حوزه‌های تصویربرداری پزشکی‌ـ پرتوی، برخی قوانین و پروتکل‌های تصویربرداری پزشکی، صرف‌نظر از مد تصویربرداری، دارای اشتراکاتی‌اند که دانستن آن‌ها چه بسا در یادگيری مدهای تصویربرداری پرتوی مؤثر واقع شود. کتاب حاضر را دکتر سویتنز، با توجه به نکات ذکرشده، گردآوری و تدوین و تألیف کرده است به‌گونه‌ای که همواره دو هدف در آن دنبال می‌شود: 1. نویسنده، با بیانی ساده و روان و با ارائة تصاویر متنوع، اصول فیزیکی و ریاضیاتی تصویربرداری پزشکی را طرح می‌کند؛ 2. در هر بخش، موضوعات فقط به اندازة نیاز مطرح شده‌اند و از طرح روابط ریاضی غیرضروری  خودداری شده است. بنابراین، خواننده می‌تواند به‌راحتی با موضوعات ارتباط برقرار کند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، به کتاب‌هایی که نویسنده معرفی کرده مراجعه داشته باشد. این موضوع کمک می‌کند خواننده با موضوعاتی که کمتر مرتبط‌اند برخورد نداشته باشد و با درک سریع‌تر اطلاعات کلیدی، موضوع را دنبال کند؛ در عین حال، با توجه به تعدد مدهای تصویربرداری، از حجیم‌شدن کتاب و مطالب آن جلوگیری شده است.
   کتاب پیش رو، در هشت بخش، به‌گونه‌ای تدوین شده است تا انواع روش‌های تصویربرداری و اصول فیزیکی حاکم بر آن‌ها و همچنین، شیوة به‌کارگیری آن‌ها در علوم پزشکی بیان شود. در فصل اول، با بیان مقدمه‌ای، اصول اولیة پردازش تصاویر دیجیتال معرفی می‌شود. در فصل دوم و سوم، روش‌های تصویربرداری مبتنی‌بر رادیوگرافی و مقطع‌نگاری رایانه‌ای شرح داده می‌شوند. فصل چهارم به معرفی اصول حاکم بر تصویربرداری تشدید مغناطیسی اختصاص دارد. تصویربرداری پزشکی هسته‌ای موضوعی است که در فصل پنجم دنبال شده است. معرفی سیستم‌های تصویربرداری پزشکی، در فصل ششم، با تصویربرداری فراصوت (سونوگرافی)  به پایان می‌رسد. در دو فصل آخر، تحلیل تصاویر پزشکی و نمایش‌دادن به‌شکل تصویر، به‌منظور تشخیص و درمان، بررسی می‌شود تا بدین صورت، علاوه بر معرفی انواع روش‌های تصویربرداری پزشکی، به شیوة استفاده از آن‌ها در پزشکی نیز پرداخته شود.
   شایان ذکر است که مطالعة این کتاب می‌تواند، در کنار کتاب فیزیک سیستمهای تصویربرداری پزشکی بوشبرگ، دانش مناسبی را در حوزة سیستم‌های تصویربرداری پزشکی و اصول و قواعد حاکم بر آن‌ها برای خوانندگان محترم فراهم آورد.
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 1,684
اخبار : معرفی کتاب اصول و مبانی سیستم‌های تصویربرداری پزشکی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی