دانشگاه شهید بهشتی

پاتوق کارآفرینی، با سخنرانی و حضور دبیر کل انجمن مترجمان ایران

تاریخ انتشار: 1397/02/19 10:21 ق.ظ

IMG_20180509_094524_570.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
تعداد مشاهده: 4,831
اخبار : پاتوق کارآفرینی، با سخنرانی و حضور دبیر کل انجمن مترجمان ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی