دانشگاه شهید بهشتی

سمینار توسعه کسب و کارهای فضا پایه،با حضور ریاست و معاونین سازمان فضایی ایران

تاریخ انتشار: 1397/02/19 08:40 ق.ظ

Space.jpg
از کلیه علاقمندان جهت حضور در سمینار مذکور دعوت به عمل می آید تا با مراجعه به سایت ایوند، ثبت نام نمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
تعداد مشاهده: 5,661
اخبار : سمینار توسعه کسب و کارهای فضا پایه،با حضور ریاست و معاونین سازمان فضایی ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی