دانشگاه شهید بهشتی

جلسه داستان­خوانی به زبان آلمانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تاریخ انتشار: 1397/02/15 09:22 ق.ظ

بسمه تعالی

 

گروه زبان و ادبیات آلمانی به مناسبت نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران در دانشکده ادبیات و علوم انسانی جلسه داستان­خوانی به زبان آلمانی برگزار می­کند. مهمانان جلسه آقای میشائل کلِبِرگ از آلمان، آقای اورس مانهارت از سوئیس و خانم کُرنلیا تراونیچک از اتریش هستند. در بخش اول برنامه نویسندگان هریک آثاری از خود را قرائت خواهند کرد، و بخش دوم به پرسش و پاسخ دربارۀ ادبیات و آثار نویسندگان حاضر در جلسه اختصاص دارد.
 دوشنبه، 17 اردیبهشت­ماه، از ساعت 10 تا 12، سالن ناصرخسرو

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جلسه داستان­خوانی به زبان آلمانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 1,228
اخبار : جلسه داستان­خوانی به زبان آلمانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی