دانشگاه شهید بهشتی

مراسم تقدیر از متخصصان مرکز مشاوره دانشگاه برگزار شد

تاریخ انتشار: 1397/02/10 09:36 ق.ظ
 

به مناسبت روز روانشناس و مشاور، معاونت فرهنگی و اجتماعی روز یک شنبه، نهم اردیبشهت ماه از متخصصان مرکز مشاوره دانشگاه تقدیر کرد.

428930860_121547.jpg
 

439633129_187895.jpg
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مرکز مشاوره
تعداد مشاهده: 1,020
اخبار : مراسم تقدیر از متخصصان مرکز مشاوره دانشگاه برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی