دانشگاه شهید بهشتی

تبدیل حکم معاون پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

تاریخ انتشار: 1397/02/03 07:39 ق.ظ

 

دکتر سید حسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی طی حکمی سمت دکتر امیرعلی نجومیان، دانشیار دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی را از تاریخ 2/2/1397 از سرپرست به معاون پژوهشی دانشکدۀ فوق‌الذکر تبدیل نمود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 332
اخبار : تبدیل حکم معاون پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی