دانشگاه شهید بهشتی

سیر تاریخی مقتل نویسی به زبان ترکی از آغاز تا دوران جمهوریت

تاریخ انتشار: 1397/02/01 02:42 ب.ظ
 

سخنرانی.jpg

گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و ادیان برگزار می کند:

سخنرانی آقای ارطغرل ارتکین، پژوهشگر موسسه فرهنگی کوثر استانبول با موضوع: سیر تاریخی مقتل نویسی به زبان ترکی از آغاز تا دوران جمهوریت

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,641
اخبار : سیر تاریخی مقتل نویسی به زبان ترکی از آغاز تا دوران جمهوریت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی