دانشگاه شهید بهشتی

دیدار و گفتگوی رییس دانشگاه شهید بهشتی با رییس دانشگاه قزاقستان جنوبی

تاریخ انتشار: 1397/01/31 11:19 ب.ظ
به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی، هیئت دانشگاه شهید بهشتی به ریاست دکتر سید حسن صدوق رئیس دانشگاه، در تاریخ چهارشنبه 29 فروردین 1397 با حضور در دانشگاه قزاقستان جنوبی واقع در شهر "شیمکنت" مورد استقبال رئیس و اعضای هیئت رییسه این دانشگاه قرار گرفت و سپس جلسه مذاکرات رسمی دو هیئتبا حضور روسای دو دانشگاه شروع شد.
دکتر سید صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی به اراده دولت جمهوری اسلامی ایران به توسعه همکاریهای علمی و دانشگاهی با کشور قزاقستان اشاره نمود و هدف هیئت دانشگاه شهید بهشتی از سفر به شهر "شیمکنت" را نشان دادن اراده قوی دانشگاه شهید بهشتی به اتخاذ گام های عملی در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه با آن دانشگاه مرتبط دانست.
در این جلسه رئیس دانشگاه قزاقستان جنوبی، از اراده آن دانشگاه در توسعه همکاریها با دانشگاههای ایران و بالاخص دانشگاه شهید بهشتی سخن گفت و سپس به تشریح برنامه های آن دانشگاه در این حوزه پرداخت. در ادامه، اعطای خلعت به عنوان عالیترین نشان دانشگاه قزاقستان جنوبی به دکتر سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفت.  سپس هیئت دانشگاه شهید بهشتی از قسمتهای مختلف دانشگاه قزاقستان جنوبی شامل کلاسهای درس، امکانات ورزشی و کتابخانه بازدید به عمل آورد.

قزاقستان جنوبی.jpg

قزاقستان جنوبی2.jpg

قزاقستان جنوبی 3.jpg
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,592
اخبار : دیدار و گفتگوی رییس دانشگاه شهید بهشتی با رییس دانشگاه قزاقستان جنوبی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی