دانشگاه شهید بهشتی

بازدید هیئت دانشگاه شهید بهشتی از نمایشگاه World Education در کشور قزاقستان

تاریخ انتشار: 1397/01/30 02:13 ب.ظ
نمایشگاه.jpg
به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی، هیئت دانشگاه شهید بهشتی به ریاست دکتر سید حسن صدوق با عزیمت از شهر آلماتی به شهر شیمکنت کشور قزاقستان در روز چهارشنبه 29 فروردین 1397 از نمایشگاه World Education بازدید به عمل آوردند. در این نمایشگاه که عموم دانشگاههای قزاقستان به همراه تعدادی از دانشگاههای روسیه شرکت داشتند، شرایط ورود و ادامه تحصیل در مقاطع مختلف توسط نمایندگان دانشگاهها برای جذب دانشجویان تشریح می شد.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,574
اخبار : بازدید هیئت دانشگاه شهید بهشتی از نمایشگاه World Education در کشور قزاقستان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی