دانشگاه شهید بهشتی

انتشار مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مجله Nature bimedical engineering

تاریخ انتشار: 1397/01/20 09:18 ق.ظ

 index.png

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی، مقاله دکتر حسین شاهسوارانی عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی با عنوان Chemically defined and growth-factor-free culture system for the expansion and derivation of human pluripotent stem cells در مجله  Nature bimedical engineering منتشر شد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,571
اخبار : انتشار مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مجله Nature bimedical engineering
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی