دانشگاه شهید بهشتی

گزارش رویداد "معرفی فضای استارتاپی، هر ماه یک دانشکده "

تاریخ انتشار: 1397/01/18 08:16 ق.ظ
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
تعداد مشاهده: 4,435
اخبار : گزارش رویداد "معرفی فضای استارتاپی، هر ماه یک دانشکده "
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی