دانشگاه شهید بهشتی

اعلم فراخوان بورس های آژانس دانشگاهی فرانسه زبان

تاریخ انتشار: 1396/12/23 07:35 ق.ظ

آژانس دانشگاهی فرانسه زبان(AUF ) برنامه بورس تحصیلی 2018 را برای بهره مندی اساتید و دانشجویان دانشگاه های عضو ارسال نموده است. برای اطلاعات بیشتر به پیوست همین خبر مراجعه کنید.پیوست نامه460.jpgپیوست نامه460.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز مطالعات سنجش از دور
تعداد مشاهده: 1,731
اخبار : اعلم فراخوان بورس های آژانس دانشگاهی فرانسه زبان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی