دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب مقدمه‌ای بر نحو زبان روسی

تاریخ انتشار: 1396/12/13 08:02 ق.ظ

rosi_0.jpg

تألیف و ترجمۀ دکتر شهرام همت‌زاده
206 صفحه، 140.000 ریال
چاپ اول: 1396
 
   نظر به این واقعیت که علم نحو بالاترین علم زبانی به شمار می‌آید و تجربه نشان داده است که دانشجویان و زبان‌آموزان ایرانی در فراگیری این مقوله مشکلات بسیاری دارند و همچنین، از آنجا که مطالعۀ این مقوله به زبان روسی، برای همۀ زبان‏آموزان آسان نیست، تصمیم بر آن شد که با مطالعۀ کتاب‌های گوناگون دستورنویسان و زبان‌شناسان برجستۀ روسی همچون لکانت، رزنتال، کلابوکوف، پولکینا و ... کتابی دربارۀ نحو زبان روسی با زبانی ساده و روان نوشته شود تا زبان‌آموزان ایرانی را در درک و فهم بهتر این موضوع یاری رساند.
  کتاب حاضر از پنج فصل تشکیل شده و سعی شده است در هر فصل از نگاه زبان‌شناختی به موضوع‌های گوناگون بررسی شود و با کمک مثال‌هایی ساده‏‌تر به جنبۀ آموزشی آن نیز توجه شود. در انتهای هر مبحث جدولی از مطالب برای فهم بهتر موضوع طراحی شده و سؤال‌های مربوط به آن بخش، از آزمون‌‌های کارشناسی‌ارشد سال‌های مختلف استخراج شده تا خواننده با چگونگی طرح سؤال از آن مبحث، در آزمون‌های کارشناسی‌ارشد نیز آشنا شود. فصل اول به تعریف روابط نحوی و انواع آن در زبان روسی؛ فصل دوم به ترکیب ‏واژه به‌عنوان یکی از واحدهای نحوی؛ فصل سوم به بررسی جمله؛  فصل چهارم، به انواع جملۀ ساده از دیدگاه ساختاری و اعضای اصلی و فرعی جمله در زبان روسی و جملات تک‌رکنی  و فصل پنجم به انواع جملۀ مرکب در زبان روسی اختصاص دارد.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 22
اخبار : معرفی کتاب مقدمه‌ای بر نحو زبان روسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی