دانشگاه شهید بهشتی

هغته آگاهی از مغز سال 96

تاریخ انتشار: 1396/12/07 08:23 ب.ظ

 

    اولین رویداد آگاهی بخشی به کودکان پیش از دبستان در زمینه مغز و کارکردهای آن​

438717676_290195.jpg
 
439637286_25545.jpg
445203402_163984.jpg445417491_168108.jpg
 
445505337_166397.jpg
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 767
اخبار : هغته آگاهی از مغز سال 96
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی