دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانان کلیدی دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

تاریخ انتشار: 1396/12/07 01:02 ب.ظ


Slide1.PNG

در دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران رئیس اندیشکده اقلیم و آمایش سرزمین و سه نفر از اساتید شورای علمی این اندیشکده به عنوان سخنرانان کلیدی انتخاب شدند.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
منبع خبر اندیشکده اقلیم و آمایش
تعداد مشاهده: 3,553
اخبار : سخنرانان کلیدی دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی