دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری همایش حقوق و علوم انسانی تکثر فرهنگي و حاکمیت قانون

تاریخ انتشار: 1396/12/05 09:11 ق.ظ

 

همايش علمی
با حضور اساتیدی از دانشگاه­های برلين، فرانکفورت، کيل
و موسسه ماکس پلانک هايدلبرگ آلمان
 
 
با موضوع: 
حقوق و علوم انسانی
تکثر فرهنگي و حاکمیت قانون
 
 
تهران: 6 اسفندماه 1396
 
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه شهيد بهشتي
 
IMG_20180224_093952.jpg
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برگزاری همایش حقوق و علوم انسانی تکثر فرهنگي و حاکمیت قانون
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 1,452
اخبار : برگزاری همایش حقوق و علوم انسانی تکثر فرهنگي و حاکمیت قانون
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی