دانشگاه شهید بهشتی

دسترسی به بانک اطلاعاتی OPIL

تاریخ انتشار: 1396/11/29 02:23 ب.ظ
دسترسی به بانک اطلاعاتی OPIL: oxford public international law با داشتن حیطه موضوعی حقوق "جهت انجام مطالعات پرونده با محوریت حقوق و مسابقات شبیه سازی در دادگاه های مجازی و تحقیقات مبتنی بر تصمیمات و رویه های قضایی" برای استفاده کاربران دانشگاه شهید بهشتی برقرار گردیده است.
 کاربران با مراجعه به آدرس می توانند از این بانک اطلاعاتی استفاده نمایند.
bank hoghoggh.png

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 1,043
اخبار : دسترسی به بانک اطلاعاتی OPIL
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی