دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه آشنایی با مبانی برند و برندسازی

تاریخ انتشار: 1396/11/25 10:46 ق.ظ
 
کارگاه آشنایی با مبانی برند و برندسازی، توسط آکادمی جهش و با همکاری مر کز رشد دانشگاه شهید بهشتی، در این مرکز برگزار خواهد شد. شرکت ​در این کارگاه، برای واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد رایگان است.

 

کارگاه برند و برند سازی.jpg
 
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
تعداد مشاهده: 1,582
اخبار : کارگاه آشنایی با مبانی برند و برندسازی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی