دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی در بین دانشگاه های برتر آسیا

تاریخ انتشار: 1396/11/18 02:59 ب.ظ

  

index.jpg
براساس اطلاعات پایگاه رتبه بندی تایمز، دانشگاه شهید بهشتی در بین دانشگاه های برتر آسیا در سال 2018 جای گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پایگاه رتبه‌بندی تایمز، فهرست دانشگاه‌های برتر قاره آسیا را در سال 2018 میلادی منتشر کرد. ایران در سال 2018 دارای 18 دانشگاه در بین دانشگاه‌های برتر آسیا است که این تعداد در سال 2017 برابر با 14 دانشگاه بوده است. ایران نه تنها به لحاظ تعداد دانشگاه، بلکه به لحاظ جایگاه نیز در سال 2018 رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.
 
وضعیت دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی آسیایی تایمز 2018
نام دانشگاه
رتبه
نام دانشگاه
رتبه
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
37
دانشگاه شیراز
188
دانشگاه صنعتی شریف
83
دانشگاه شهید بهشتی
193
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
88
دانشگاه فردوسی مشهد
250-201
دانشگاه صنعتی اصفهان
96
دانشگاه اصفهان
250-201
دانشگاه علم و صنعت ایران
108
دانشگاه گیلان
300-251
دانشگاه تهران
139
دانشگاه الزهرا
350-301
دانشگاه علوم پزشکی تهران
142
دانشگاه بیرجند
350-301
دانشگاه تبریز
148
دانشگاه یزد
350-301
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
173
دانشگاه زنجان
350-301
رتبه‌بندی آسیایی تایمز و حضور دانشگاه‌های کشور
سال
2018
2017
2016
2015
2014
2013
تعداد دانشگاه آسیایی
359
298
201
100
100
100
تعداد دانشگاه‌های ایران
18
14
8
3
3
3
 
 
آمریکا با داشتن 157 دانشگاه رتبه نخست جهان را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر در اختیار خود دارد. انگلستان با 93 دانشگاه و ژاپن نیز با 89 دانشگاه رتبه دوم و سوم دنیا را کسب کرده‌اند. ایران نیز با داشتن 18 دانشگاه همچون سال گذشته رتبه 17 جهانی را به لحاظ تعداد دانشگاه در تایمز کسب کرده است. در جدول زیر رتبه جهانی ایران به لحاظ تعداد دانشگاه به صورت سالانه نمایش داده شده است.
رتبه جهانی کشور ایران به لحاظ تعداد دانشگاه برتر در رتبه‌بندی تایمز
سال رتبه‌بندی
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
رتبه ایران
17
17
23
28
32
33
32
 
 
پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از نظام‌های معتبر بین‌المللی است که از سال 2004 مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار داده است. این رتبه‌بندی از 13 شاخص در قالب 5 معیار کلی آموزش با وزن 30 درصد، پژوهش با وزن 30 درصد، استنادات با وزن 30 درصد، وجهه بین‌المللی با وزن 7.5 درصد و ارتباط با صنعت با وزن 2.5 درصد بهره گرفته است.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,985
اخبار : دانشگاه شهید بهشتی در بین دانشگاه های برتر آسیا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی