دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی در جمع موثرترین دانشگاه های دنیا قرار گرفت

تاریخ انتشار: 1396/11/15 10:21 ق.ظ
 
بر اساس اطلاعات استخراج شده از پایگاه شاخص‌های اساسی علم؛ دانشگاه شهید بهشتی در بین موثرترین دانشگاه های دنیا قرار گرفته‌است. بررسی اطلاعات استخراج شده از پایگاه شاخص های اساسی علم (ISI-ESI) نشان می دهد تعداد ۵۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور در بین موثرترین های دنیا قرار دارند.
 
رتبه دانشگاه بر اساس مقدار و رتبه در استنادها، مدارک و مقالات یک درصد برتر
 
دانشگاه/موسسه
نوع    
 رشته
 تعداد استنادها 
تعداد مدارک
نسبت استناد به مدرک
 تعداد مقالات یک درصد برتر 
رتبه تعداد استنادها
 رتبه تعداد مدارک 
رتبه نسبت استناد به مدرک
 رتبه تعداد مقالات یک درصد برتر  
دانشگاه  شهید بهشتی
جامع  
پزشکی بالینی
۳۹۰۴    
۴۶۰
 ۸.۴۹  
۱
۲۶۹۵
۱۷۹۸
۳۸۲۸
۳۷۳۳
جامع
تمامی رشته های موضوعی
۴۹۹۷۳
۶۸۱۹
۷.۳۳
۲۷
۱۶۰۸
۱۰۴۰
۵۲۵۷ 
۲۴۰۲
جامع
شیمی
۱۷۹۱۶ 
۱۷۰۷ 
۱۰.۵ 
۲
۶۶۲
۴۸۵
۹۹۳ 
۱۰۷۴
جامع 
مهندسی
۶۴۴۰ 
۱۱۳۷ 
 ۵.۶۶
۷
۵۹۰
۴۳۹
۱۱۸۴
۷۳۴
 
 پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی به شناسائی و معرفی یک درصد از پراستنادترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دنیا در رشته های مختلف علم می پردازد. این پایگاه، علم دنیا را به ۲۲ رشته موضوعی تقسیم کرده و در حال حاضر دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی کشور در ۱۶ رشته از این ۲۲ رشته موضوعی رتبه بندی شده اند.
دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، ایران، بقیه الله، تبریز، تهران، زاهدان، شهید بهشتی، شیراز، کردستان، کرمان، کرمانشاه، مازندران، مشهد، جندی شاپور اهواز و همچنین بخش ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بین موسسات یک درصد برتر دنیا قرار گرفته اند.
دانشگاه های شهید بهشتی، اصفهان، الزهرا (س)، امام خمینی (ره)، بوعلی سینا، تبریز، تربیت مدرس، تهران، خلیج فارس، رازی، سمنان، شهرکرد، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شیراز، فردوسی مشهد، کاشان، گیلان، مازندران، محقق اردبیلی، یاسوج و  یزد در بین دانشگاه های جامع در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفته اند.
 برحسب سهم دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور از کل دنیا، سه رشته مهندسی، شیمی و علوم کشاورزی از بالاترین سهم در مقایسه با سایر رشته های کشور برخوردارند. در این سه رشته به ترتیب ۲.۳ درصد، ۱.۹ درصد و ۱.۳ درصد از دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی برتر دنیا متعلق به ایران است.
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,247
اخبار : دانشگاه شهید بهشتی در جمع موثرترین دانشگاه های دنیا قرار گرفت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی