دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه “لغو” کارگاه دانش بومی، تولید بومی و بوم گردی

تاریخ انتشار: 1396/11/10 08:28 ق.ظ

قابل توجه متقاضیان شرکت در کارگاه دانش بومی، تولید بومی و بوم گردی، به اطلاع می رساند:

به علت برودت هوا و یخبندان، برگزاری این کارگاه لغو و به زمانی دیگر موکول می گردد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
تعداد مشاهده: 3,443
اخبار : اطلاعیه “لغو” کارگاه دانش بومی، تولید بومی و بوم گردی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی