دانشگاه شهید بهشتی

ژورنال یاب ایران

تاریخ انتشار: 1396/11/03 07:47 ق.ظ
قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی  در پیوست،آشنایی و نحوه استفاده از  ژورنال یاب تقدیم حضور میگردد.

پیوست نامه 2757-1.pdfپیوست نامه 2757-1.pdfپیوست نامه 2757-2.pdfپیوست نامه 2757-2.pdfپیوست نامه2757-3.pdfپیوست نامه2757-3.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز مطالعات سنجش از دور
تعداد مشاهده: 2,130
اخبار : ژورنال یاب ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی