دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری د​وره دیجیتال مارکتینگ

تاریخ انتشار: 1396/10/27 11:12 ق.ظ

د​وره دیجیتال مارکتینگ ، با تمرکز بر تولید محتوا و inbound marketing  از این هفته 5شنبه 28 دی ماه توسط شتابدهنده فارابی و با همکاری مر کز رشد دانشگاه شهید بهشتی در این مرکز برگزار خواهد شد.

digial.jpg

شرکت های مرکز رشد که علاقه مند به شرکت در این دوره هستند با ثبت نام از طریق لینک زیر می توانند به صورت رایگان در این دوره که 4 جلسه به طول می انجامد شرکت کنند:
https://goo.gl/forms/ 1oMXdgXtMaOUFwPa2
این دوره توسط آقای علیزاده مدیرعامل آژانس تبلیغاتی راتین تدریس می شود.(ratin.agency)
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
تعداد مشاهده: 3,826
اخبار : برگزاری د​وره دیجیتال مارکتینگ
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی