دانشگاه شهید بهشتی

بورسیه تحصیلی دولت مجارستان

تاریخ انتشار: 1396/10/26 07:55 ق.ظ

به پیوست این خبر، اطلاعیه بورس تحصیلی دولت مجارستان  جهت استحضار و آگاهی ضمیمه شده است.

لازم بذکر است اطلاعیه مذکور در سامانه اطلاع رسانی اداره کل بورس سازمان امور دانشجویان به آدرس زیر درج گردیده است.

شماره نامه 269141-1-42.jpgشماره نامه 269141-1-42.jpg268540-1-42.jpg268540-1-42.jpg

Scholarship.saorg.ir​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز مطالعات سنجش از دور
تعداد مشاهده: 2,634
اخبار : بورسیه تحصیلی دولت مجارستان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی