دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه ها و رویدادهای برگزار شده در مرکز رشد

تاریخ انتشار: 1396/10/17 01:47 ب.ظ

​​

عنوان رویداد

تاریخ برگزاری

ساعت

کارگاه آشنایی با قوانین کسب وکار ویژه شرکت اولی‌ها

فایل پیوست1.pdfفایل پیوست1.pdf

30 آبان ماه 1396

14 الی 18

کارگاه طراحی کمپین‌های بازاریابی دیجیتال

فایل پیوست 2.pdfفایل پیوست 2.pdf

3 آذر ماه 1396

13الی 18

کارگاه و نمایشگاه آثار هنری کارآفرین برجسته، خانم فریبا معصومی

فایل پیوست 3.pdfفایل پیوست 3.pdf

( از سلسله کارگاه‌های پاتوق کارآفرینی)

 

18 آذر ماه 1396

 

 

10 الی 14

اولین جلسه کمیته پذیرش طرح فناورانه شهری

فایل پیوست 4.pdfفایل پیوست 4.pdf

(با همکاری شهرداری تهران)

2 دی ماه 1396

5/7 الی 5/10

مصاحبه رادیویی جناب آقای دکتر پرند در حوزه پارک و فناوری

2 دی ماه 1396

12

کارگاه چالش جهانی الجی در حوزه نوآوری در حوزه نوآوری
فایل پیوست.pdfفایل پیوست.pdf

​2 دی ماه 1396

12 الی 14

انعقاد قراردادشرکت کارآفرینان سبز و پردیس زیرآب

فایل پیوست 5.pdfفایل پیوست 5.pdf

(اجرای طرح نهالستان به منظور تولید نهال با هدف کارآفرینی)

 

2 دی ماه 1396

 

15 الی 17

 

​​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
تعداد مشاهده: 1,441
اخبار : کارگاه ها و رویدادهای برگزار شده در مرکز رشد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی