دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری دوره آموزشی "پول و سرمایه هوشمند"

تاریخ انتشار: 1396/10/13 08:14 ق.ظ

photo_2017-12-30_17-04-55.jpg
شرکت در دوره "پول و سرمایه هوشمند" برای واحدهای مرکز رشد رایگان است. 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
تعداد مشاهده: 1,268
اخبار : برگزاری دوره آموزشی "پول و سرمایه هوشمند"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی