دانشگاه شهید بهشتی

اخذ پایان نامه و رساله در نیمسال دوم تحصیلی 97-96

تاریخ انتشار: 1396/10/09 10:13 ق.ظ
                
به استحضار می‌رساند که روش اخذ پایان‌نامه و یا رساله در نیمسال تحصیلی 3962 (برای اولین بار) به قرار فایل راهنمای پیوست است. ضمنا خلاصه آن به شرح زیر است.
۱) مراجعه دانشجو به پیشخوان خدمت در سامانه گلستان و انتخاب گزینه «درخواست تصویب موضوع ...» و تکمیل آن به شرح فایل پیوست.
۲) دریافت درخواست دانشجو، توسط استاد یا استاتید راهنما (راهنمای اول و دوم) و تایید آن‌(ها)
۳) دریافت تاییدیه استاد یا استاتید راهنما توسط مدیر گروه آموزشی ذیربط و تایید وی. از این مرحله است که دانشجو در زمان  انتخاب واحد و یا حذف و اضافه می‌تواند درس پایان‌نامه و رساله را اخذ نماید.
۴) اخذ واحد پایان‌نامه یا رساله در زمان انتخاب و واحد و حذف و اضافه توسط دانشجو.
۵) تایید کارشناس دانشکده/پژوهشکده پس انتخاب واحد دانشجو، که به منزله تعریف فعالیت است، که بطور خودکار انجام می‌شود.
دانشجویان برای انجام مراحل ۱ تا ۳ از همین فردا می‌توانند اقدام نمایند (لزومی ندارد که تا زمان انتخاب واحد صبر نمود).  این قسمت هر چه زودتر انجام شود، بهتر است. تا اگر مشکلی بود برای آن رفع آن تمهیدی سنجیده شود.
تذکرهر دانشجویی که بخواهد برای اولین بار پایان‌نامه و یا رساله را انتخاب کند، شامل این ساز و کار می‌گردد. ه استحضار می‌رساند که روش اخذ پایان‌نامه و یا رساله در نیمسال تحصیلی 3962 (برای اولین بار) به قرار فایل راهنمای پیوست است. ضمنا خلاصه آن به شرح زیر است.
۱) مراجعه دانشجو به پیشخوان خدمت در سامانه گلستان و انتخاب گزینه «درخواست تصویب موضوع ...» و تکمیل آن به شرح فایل پیوست.
۲) دریافت درخواست دانشجو، توسط استاد یا استاتید راهنما (راهنمای اول و دوم) و تایید آن‌(ها)
۳) دریافت تاییدیه استاد یا استاتید راهنما توسط مدیر گروه آموزشی ذیربط و تایید وی. از این مرحله است که دانشجو در زمان  انتخاب واحد و یا حذف و اضافه می‌تواند درس پایان‌نامه و رساله را اخذ نماید.
۴) اخذ واحد پایان‌نامه یا رساله در زمان انتخاب و واحد و حذف و اضافه توسط دانشجو.
۵) تایید کارشناس دانشکده/پژوهشکده پس انتخاب واحد دانشجو، که به منزله تعریف فعالیت است، که بطور خودکار انجام می‌شود.
دانشجویان برای انجام مراحل ۱ تا ۳ از همین فردا می‌توانند اقدام نمایند (لزومی ندارد که تا زمان انتخاب واحد صبر نمود).  این قسمت هر چه زودتر انجام شود، بهتر است. تا اگر مشکلی بود برای آن رفع آن تمهیدی سنجیده شود.
تذکرهر دانشجویی که بخواهد برای اولین بار پایان‌نامه و یا رساله را انتخاب کند، شامل این ساز و کار می‌گردد.
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مدیریت و حسابداری
تعداد مشاهده: 2,303
اخبار : اخذ پایان نامه و رساله در نیمسال دوم تحصیلی 97-96
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی