دانشگاه شهید بهشتی

شرکت دکتر لیاقتی در همایش مخاطرات زیست محیطی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا

تاریخ انتشار: 1396/09/28 01:51 ب.ظ
دکتر هومان لیاقتی رئیس پژوهشکده علوم محیطی در همایش مخاطرات محیط زیستی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا که سه شنبه بیست و هشتم آذر ماه در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد، شرکت کرد.
این همایش با محورهای ریزگردها، فرسایش خاک و امنیت منطقه ای، گرم شدن کره زمین و امنیت منطقه ای، کمیابی منابع و منازعات منطقه ای، پایداری زیست محیطی و امنیت منطقه ای، جوامع مدنی و امنیت منطقه ای، دیپلماسی محیط زیست و امنیت منطقه ای، انرژی های تجدید شونده و امنیت منطقه ای و هیدروپلتیک و امنیت منطقه ای به همت مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران و دبیرخانه دائمی همایش امنیتی دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر هومان لیاقتی مدیریت نشست دوم پنل تحت عنوان چالش های محیط زیستی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا را به عهده داشت.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم محیطی
تعداد مشاهده: 1,537
اخبار : شرکت دکتر لیاقتی در همایش مخاطرات زیست محیطی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی