دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری ژورنال کلاب در پژوهشکده خانواده با موضوع رابطه با خانواده همسر

تاریخ انتشار: 1396/09/25 10:35 ق.ظ
 

 

maryam.jpg
 
26 آذرماه 1396
ساعت 10:30
پژوهشکده خانواده اتاق 507​

 

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: خانواده همسر، ایران، چین، پژوهشکده خانواده
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 3,221
اخبار : برگزاری ژورنال کلاب در پژوهشکده خانواده با موضوع رابطه با خانواده همسر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی