دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه کاربران سامانه درس افزار

تاریخ انتشار: 1396/09/22 12:50 ب.ظ

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان
سامانه درس افزار از ساعت 8:30 روز شنبه 25 آذرماه 1396 لغایت ساعت 12 روز یکشنبه 26 آذرماه 1396 بدلیل ارتقاء سخت افزاری و افزایش فضای ذخیره سازی اطلاعات، از دسترس خارج خواهد بود. 

تیم پشتیبانی سامانه درس افزارSorosh-Icon
کلید واژه ها: سامانه درس افزار
منبع خبر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مشاهده: 1,130
اخبار : قابل توجه کاربران سامانه درس افزار
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی