دانشگاه شهید بهشتی

حضور عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی در نشست مشورتی فائو درباره اگرواکولوژی

تاریخ انتشار: 1396/09/19 10:28 ق.ظ
 
دکتر حسین محمودی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی و نماینده انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران به دعوت فائو در نشست مشورتی اگرواکولوژی در کشور تونس شرکت کرد.
وی به عنوان نماینده‌ی دانشگاهی کشور به تبادل نظر درباره چگونگی گسترش اگرواکولوژی در کشور و منطقه پرداخت.
dr.mahmoodi-1.jpg

این نشست به دنبال همفکری نمایندگان کشورهای شمال آفریقا و خاور نزدیک درباره راهکارهای گسترش فرهنگ اگرواکولوژی تشکیل شد.
فائو با همکاری وزارت کشاورزی تونس، این نشست را با عنوان (اگرواکولوژی: سازگاری با تعییر اقلیم در مناطق نیمه خشک برای توسعه کشاورزی پایدار، تغذیه و امنیت غذایی) در تاریخ 21 تا 23 نوامبر 2017 در شهر تونس برگزار کرد.
dr.mahmoodi-2.jpg
در سال های پیش رو فائو قصد دارد تا توجه و تمرکز بیشتری بر مقوله مهم اگرواکولوژی نماید. اهداف این نشست عبارت بود از: رایزنی در مورد اقدامات و سیاست‌های ترویج اگرواکولوژی در سیستم‌های کشاورزی و غذا، ایجاد آگاهی و گفتمان برای تسهیل تبادل دانش و تجارب در میان کشورهای منطقه، معرفی تجارب موفق فعالیت های اگرواکولوژیکی، تسریع همکاریهای منطقه ای برای تقویت برنامه ها و عملیات مشترک اگرواکولوژیکی و پیشنهادها برای افزایش و جاری سازی اگرواکولوژی در سیستم کشاورزی و تولید غذای پایدار.
در گسترش اگرواکولوژی باید به چند نکته کلیدی دقت کرد که اگرواکولوژی الزاما به وزارت کشاورزی مربوط نیست بلکه همزمان وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در توسعه سیاستهای آن باید نقش ایفا کنند. دیگر اینکه شبکه سازی میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ایجاد بازار های محلی مناسب برای عرضه محصولات اکولوژیک بسیار ضروری است. بالابردن مهارتهای کشاورزان برای عملیات پایدار کشاورزی و ارتقای فرهنگ مصرف محصولات اکولوژیگ یکی دیگر از گام های موثری است که باید برداشته شود. کشورهای منطقه قرار است این موارد را در نشست های بعدی فائو دنبال کنند تا موجب ایجاد و تقویت ظرفیت های لازم برای گسترش اگرواکولوژی در منطقه شوند تا توان تابآوری در مقابل خطرات محیط زیستی بالاتر رود و سلامت و امنیت غذایی تضمین شود.

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم محیطی
تعداد مشاهده: 1,914
اخبار : حضور عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی در نشست مشورتی فائو درباره اگرواکولوژی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی