دانشگاه شهید بهشتی

حضور کارشناس کتابخانه مرکزی در سمینار معرفی eCase Collection

تاریخ انتشار: 1396/09/12 11:06 ق.ظ

کارشناس بخش نشریات و پایگاه‌های اطلاعاتی به عنوان نماینده کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی در سمینار معرفی مطالعات موردی ecase collection​   به عنوان یک مجموعه از منابع علمی و کاربردی ناشرEmerald با تدریس خانم  Amina Saidنماینده ناشر در منطقه در  روز چهارشنبه 8 آذر ماه در محل شرکت مهندسی فرایدا تشکیل شده بود شرکت نمود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 1,150
اخبار : حضور کارشناس کتابخانه مرکزی در سمینار معرفی eCase Collection
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی