دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری ژورنال کلاب در پژوهشکده خانواده

تاریخ انتشار: 1396/09/11 01:02 ب.ظ

 

پوستر.jpg
 

 

مکان برگزاری: پژوهشکده خانواده- اتاق 507 
 
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ویژگی های شخصیت، نگرش، رضایت از رابطه، پزوهشکده خانواده
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 1,586
اخبار : برگزاری ژورنال کلاب در پژوهشکده خانواده
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی