دانشگاه شهید بهشتی

اعطای بورس پژوهشی شیمی سبز از سوی سازمان یونسکو

تاریخ انتشار: 1396/09/10 08:10 ق.ظ

سازمان یونسکو در خصوص بورس پژوهشی شیمی سبز به مبلغ 30 هزار دلار به پژوهشگران دارای مدارک دکترای زیر 39 سال در رشته شیمی فراخوان داده است. این بورس به محققانی که دارای سه مقاله منتشر شده در نشریات معتبر و طرحهای نوآورانه در پاسخ به اصول دوازده گانه شیمی سبز ارائه نمایند اعطاء میگردد. علاقه مندان می توانند جهت تکمیل فرم های مربوط به سایت کمیسیون ملی یونسکو مراجعه کنند. آخرین مهلت ارسال مدارک 9 اسفند 1396 است.

وب سایت کمیسیون ملی یونسکو: www.irunesco.org

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,205
اخبار : اعطای بورس پژوهشی شیمی سبز از سوی سازمان یونسکو
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی